Home
Sipsongpanna Part 7
สิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ่ง ชนชาตืไตที่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน-จีน โดยเดินทางผ่าน สปป.ลาว
 

สิบสองปันนา ตอนที่ 7 ตลาดสิบสองปันนา และวันเดินทางกลับ : Local Market & Return date

 
 
ฝั่งตรงกันข้ามคือ อ.เชียงของ จ.เชียงรายนักท่องเที่ยวนั่งเรือข้ามฟาก ปัจจุบันคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว

การเดินทางที่ห้วยทรายปลี่ยนไป นับจากสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย- ลาว แห่งที่ 3 แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 ธค.56

  

รูปทรงเรือข้ามฟากของลาว คล้ายเรือของเวียดนามมากท่าทรายแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ต่อจากนี้ไปที่นี่ก็น่าจะเป็นท่าเรือสำหรับชาวบ้าน ส่วนนักท่องเที่ยวก็จะไปใช้สะพานข้ามโขงที่สร้างเสร็จแล้ว


       
 
11
 
 
  Photoontour.com  โฟโต้ออนทัวร์

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)

ต้องการ save ภาพ

Contact Us : photo482@gmail.com

Home      City Tour     Events     Photo Gallery     Outbound tour     King Photos    Wallpaper     Flowers     Portraits    Asia Girls      Site Update    Contac Us