Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์    เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์ท่องเที่ยว    Home > Outbound Tour > Vietnam 14
ค้นหาคำในเว็บ ได้ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ  

 
 
Outbound Gallery : ภาพชุดเที่ยวต่างแดน Click > South Lao : Vietnam : Malaysia : Burma : Cambodia
Main Menu
 


Photo Gallery

Tour & Travel
Ciity tour
Royal Photos
Flowers & Nature
Events
Outbound Tour

Articles
About Tour
Today talk

Free Photos
Wallpapers
View & Landscape
Flowers
King Photo

Services
Free members
Free Advertize
Photo services
Wedding / Events /More

Others
Portrait Photos
Tip & Technic
Good Books


แกลลอรี่ภาพ
ภาพท่องเที่ยว
ภาพในเมือง
ภาพในหลวงและพระราชพิธี
ภาพดอกไม้และธรรมชาติ
ภาพเหตุการณ์
ภาพท่องเที่ยวในต่างแดน

บทความ
บทความท่องเที่ยว
บทความทั่วไป

 
 
เวียดนามตอนที่ 14 เมืองหินอ่อนแกะสลักที่หมู่บ้าน Non Nuoc (Non Nuoc Fine Arts Village) เมืองดานัง   อ่านต่อ
ดูเวียดนามชุดอื่นๆ  Click >
(45 ภาพ )
แผนที่ประเทศเวียดนาม ( 45 Photos )
 
     

เวียดนามตอนที่ 14 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Non Nuoc Fine Arts Stone Village
(บันทึกการเดินทางเมื่อเดือน เมษายน 2550)                     

                                 ทริปเวียดนาม เว้ – ดานัง – ฮอยอัน ได้พาไปเที่ยวเมืองฮอยอันกันหลายตอน ทั้งภาคกลางวัน และกลางคืน ฮอยอัน เมืองเล็กๆ แต่เป็นที่รู้ของพ่อค้าเดินเรือเมื่อหลายร้อยปีก่อน ปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก ในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก

ออกจากฮอยอันก็ต้องย้อนกลับทางเก่า สู่เมืองดานัง ที่อยู่ห่างกันราว 30 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางสายเล็กๆ หรือเส้นทางเดิม ก่อนที่รัฐบาลจะสร้างถนนสายใหม่ เลียบชายหาด แต่ก่อนจะถึงเมืองดานังอีกประมาณ 7-8 กิโลเมตร ก็จะแวะหมู่บ้านหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี

หินภูเขาที่ใช้แกะสลัก นำมาจากภูเขาลูกเล็กๆที่มองเห็นแต่ไกลจำนวน 5 ลูกที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน แต่ละลูกมีความหมายว่าเป็นธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม้ ภููเขาทั้ง 5 ถูกเจาะหินมาแกะสลักกันเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปัจจุบันได้ร่อยหรอลง จึงต้องนำหินอ่อนจากที่อื่นมาทดแทน แต่ก็ยังต้องใช้ช่างแกะสลักของหมู่บ้านนี้

ผลิตภัณฑ์หินอ่อนแกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเมื่อก่อนที่เคยแกะแต่รูปเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก ปัจจุบันได้เพิ่มรูปแบบอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินอ่อนๆ ที่มีตั้งแต่ขนาดตั้งโต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีนำหนักมากกว่า 100 กิโล หรือบางครั้งก็รับใบสั่งงานจากลูกค้าต่างประเทศที่ส่งแบบและตัวอย่างมาให้ดูด้วย งานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะร่วมสมัย ลักษณะโป้ เปลือย ที่โชว์สัดส่วนของสตรี

งานสลักหินอ่อน ได้หันมาสลักหินประเภทอื่นๆตามความต้องการของตลาดที่ลอกเลียนแบบโบราณวัตถุุสมัยยุคจาม หรือแขกจำปา ซึ่งเป็นคนโบราณที่เข้ามาค้าขายและตั้งหลักปักษ์ฐานอยู่ทางแถบเวียดนามตอนกลาง เมื่อราว 7-800 ปีก่อน ยุคเดียวกับขอม

ศิลปะวัตถุในยุคจาม ถูกรวบรวมนำมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองดานัง และเป็นต้นแบบให้ช่างจากหมู่่บ้านหินอ่อนนี้นำไปแกะสลัก โดยใช้หินทรายสีต่างๆ ซึ่งทำได้ใกล้เคียง และมีความสวยงามมาก

สินค้าแกะสลักหินภายในหมู่บ้านหินอ่อน มีทั้งงานของชาวบ้านแบบครัวเรือนหรือสินค้า OTOP ที่ส่งขายตามร้านค้าขนาดเล็กภายในหมู่บ้าน ส่วนผู้ค้ารายใหญ่จะมีโรงงานแกะสลักเป็นของตนเอง ประกอบไปด้วยคนงานจำนวนมาก และมีีความสามารถในการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

อาชีพแกะสลักหินของหมู่บ้านนี้น่าจะมีอนาคตไปอีกนาน เนื่องจากมีค่าแรงงานที่ต่ำมาก ราว 2000 บาทต่อเดือน (ปี 2550) และงานสลักหินเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความอดทนสูง ซึ่งคงจะหาคูแข่งได้ยาก ยิ่งประเทศมีความเจริญขึ้นก็ยิ่งหาคนทำอาชีพนี้ได้ยากเป็นเงาตามตัว

ในเมืองไทย งานแกะสลักหินด้วยฝีมือล้วนๆ แทบจะหาไม่ได้แล้ว การสลักครกหินที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี น่าจะหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว นอกนั้นก็จะเป็นงานที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เครื่องมือเครื่องจักรแทนแรงงานคน

ประเทศใกล้เคียงที่มีอาชีพลักษณะเดียวกันนี้ เห็นจะมีแต่่ประเทศกัมพูชา ในหมู่บ้านชนบทริมถนนสาย ปอยเปต – เสียมเรียบ หากใครผ่านไปก็จะเห็นมีร้านค้าขายงานแกะสลักหินริมทางอยู่ 4-5 ร้าน เทียบไม่ได้กับหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนในเมืองดานังที่มีอาชีพสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชาวเวียดนามหลายพันคน

โปรแกรมเที่ยวหมู่บ้านหินอ่อน เป็นเพียงโปรแกรมเล็กๆที่บริษัททัวร์บางแห่งอาจไม่ได้พาแวะ อีกอย่างหนึ่งก็อาจเป็นความต้องการของลูกทัวร์ ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญนัก เพราะดูได้แต่ตา จะซื้อกลับบ้าน หรือซื้อเป็นของฝาก ก็คงจะหนักกระเป๋า รักษาไม่ดีก็อาจแตกหักได้

อย่ากระนั้นเลย..สู้ไปเดินช๊อปปิ้ง ซื้อพวกกระเป๋า หรือเสื้อผ้าดีกว่า ควักง่ายจ่ายคล่องกว่าซื้อหินแกะสลักมากมายเว็บมาสเตอร์
โฟโต้ออนทัวร์
2 ธันวาคม 2551


Non Nuoc fine art village
Perhaps no one comes to the Five Marble Mountains without paying a call on the Hoa Hai Fine Arts Village, where nationwide and worldwide famous marble handicraft works are produced.

Mr. Le Ben, an over-70-year-old craftsman, told us that the trade village of his country has a three or four-hundred-year history. This is affirmed by some steles which still remain at some ancient pagodas in the Quang Nam area. Currently, there is a temple of the “Marble Fine Arts Founders” at the well-known spot of the Five Marble Mountains, and many ancestor anniversary activities take place largely in this village on the sixth day of the first lunar month every year.

Many gardens of statues have their back to the mountains. So, the overall artistic spaces of these gardens are arranged skillfully thanks to the outside landscape. Visitors will be very interested in and surprised by the artistic stone works exhibited here.

Polished statues, lively toy animals, and petite and sophisticated presents with both traditional and modern motives that were produced here have been taken to most parts of the world by visitors.

Lifeless stone has become a lively thing with the human spirit imbued into it by the craftsmen of the Non Nuoc Fine Arts Village. It is certain that this process takes place in many work stages, including extremely difficult ones. The happiness with the completed works, the admiration of connoisseurs and also the benefits from the job have united the people of this fine arts village in their careers.

The Marbles
Craftsman of Non Nuoc stone carving village

Since the Huynh forefather established the Quan Khai Village at the foot the Marble Mountains over 200 years ago, the stone carving village has experienced many ups and downs. However, its marble fine arts products have been present all over the world.

Soul of stone
The Non Nuoc stone has been used to make fine art products since the middle of the 17th century. These products have been sold in many countries worldwide. Whenever I have a chance to visit Marble Mountains can I freely wander among stone. Stone can be found anywhere in caves, leading tourists down to the Hades Cave and up to the peak. If someone leans on the Vong Hai Tower, there will be rock at one side and immenseness at the other. The five mounts Thuy, Moc, Kim, Tho and Hoa are surrounded by stone. “What lullaby are you singing to the stone? The stone is handicapped with age-old scars”. The melody whistling along with the sea wind sounds like from far away.

Giving souls to stones
Old craftsman Nguyen Minh was deep in thought beside the Goddess of Mercy statue at the foot of the Marble Mountain and talked about his job. “The thousands of year old stones already have the souls of the mountains. I just shape them".

Vitality of Ngu Hanh Son stone carving village
Artisan Le Ben at work With the decision to ban marble quarrying at Mt. Ngu Hanh Son, the traditional Non Nuoc fine art stone carving seemed to to be at an end.

400 years of Non Nuoc fine arts stone carving village
I am really impressed with the hospitality and the open-hearted and artistic attitude of the workers in Non Nuoc fine arts stone village. It is said that you can not know anything about the Quang land if you come to the Marble Mountains without visiting Non Nuoc fine arts stone village.

Source : www.danang.gov.vn

 

 
คลิกดูภาพเที่ยวเวียดนามใต้ เว้-ดานัง- ฮอยอัน
1 ประตูอินโดจีน
2 แม่น้ำแห่งสงคราม
3 ล่องเรือมังกร
4 สุสานไคนดินงห์
5 เมื่องเว้ (Hue)
6 วัดเทียนมู่
7 วังจักรพรรดิ์
8 สู่ดานัง
9 พิพิธภัณฑ์จาม
10 ฮอยอัน
11 ฮอยอันราตรี
12 ตลาดฮอยอัน
13 เมืองมรดกโลก
14 หมู่บ้านแกะสลัก
15 อำลาเมืองเว้
16 วัดพระธาตุอิงฮัง    
   
 
   
 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ : สนใจภาพ คลิก