ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page114


ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่โครงการประกวดภาพถ่าย “ คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ”
ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท


โครงการประกวดภาพถ่าย “ คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ”
ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท เชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุและวัย เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความสุขและความงดงามของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานคร
2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ
3. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของนักถ่ายภาพชาวไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
5. เน้นย้ำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

นักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสดมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้จัดการประกวด|

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย “ คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีและเป็นภาพในแนวนอนเท่านั้น และถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์ม โดยต้องนำไปทำเป็นภาพอัดขยาย ติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด และมีขนาดภาพด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล มีความละเอียดของภาพ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร

3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เท่านั้น

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

10. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายในโครงการคุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

12. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานเข้าประกวด

เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2560 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ดังนี้
ทางไปรษณีย์ ถึง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (คุ้งบางกะเจ้าความสุขพระราชทาน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง)
ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน ตึกอำนวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nineentertain.tv (เว็บไซต์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน)

ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนและเว็บไซต์ www.nineentertain.tv
ผู้ได้รับรางวัลรับรางวัลในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
โดยจะมีการประมวลภาพออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2017 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท
โทรศัพท์ 02-201-6470 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โปสเตอร์

 


 


 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved