Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai History :    

 
  อาณาจักรต่างๆบนผืนดินแดนไทยในอดีต

  ภาคเหนือ
อาณาจักรโยนกเชียงแสน  yonok chiang saen kingdom
อาณาจักรหริภูญชัย  Haripunchai Kingdom
อาณาจักรล้านนา  Lanna Kingdom 

  ภาคกลาง
อาณาจักรทวารวดี  Thawarawadee kingdom
อาณาจักรละโว้   Lawoe Kingdom    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาณาจักรโคตรบูรณ์  khot tra boon kingdom
อาณาจักรอิศานปุระ Esan Pura or Jenla Kingdom

   ภาคใต้
อาณาจักรลังกาสุกะ Langkasuka Kingdom
อาณาจักรตามพรลิงค์ Tam Porn Ling Kingdom
อาณาจักรศรีวิชัย Srivijaya kingdom


 
    อาณาจักรโคตรบุร (Srikhot kingdom)
 

อาณาจักรโคตรบุร
แหล่งข้อมูล :
อาณาจักรโคตรบูร จากวิกิพีเดีย


ชมคลิปวีดีโอเรื่องราวของอาณาจักรโคตรบูร
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เรื่องเล่าอาณาจักรโคตบูรโดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ตำนานพระธาตุพนม

ภาพการเดินทางสู่อาณาจักรโคตรบูร โดยนิตรสาร"ทางอีสาน"
พระธาตุพนมล้มลงเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2518

 

อาณาจักรโคตรบูร
(ข้อมูล : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
(ภาพ : จากหลากหลายเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต)


อาณาจักรโคตรบูร เป็นอาณาจักรโบราณทางภาคอีสานของไทย พุทธศตวรรษที่ 11-15 (ระหว่าง พ.ศ. 1000-1500) ครอบคลุมบริเวณ ฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ถึงอุบลราชธานี นับถือ พุทธศาสนา มีการสร้างพระเจดีย์สำคัญ คือ พระธาตุพนม มีเมืองหลวงคือ มรุกขนคร ซึ่งขึ้นใหม่ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงการสร้างโบราณสถานสำคัญทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือ เจดีย์พระธาตุพนมที่เมืองนครพนม ในประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นเจดียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุกว่าพันปีมาแล้ว มหาชนเชื่อกันว่า

ภายในเจดีย์มีการบรรจุพระบรมธาตุส่วนหน้าพระอุระของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า “พระอุรังคธาตุ” ลวดลายและภาพที่สลักบนแผ่นอิฐ ประดับรอบพระธาตุเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน เป็นลักษณะศิลปกรรมของตนเองโดยเฉพาะ

เจดีย์พระธาตุพนมสร้างขึ้นโดยชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง เป็นปูชนียสถานที่รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและดินแดนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาณาจักรโคตรบูร เสื่อมลงเมื่อถูกอาณาจักรล้านช้างของลาวนำโดยเจ้าฟ้างุ้ม โจมตีและเกิดโรคระบาดคลิบวีดีโอ อาณาจักรโคตรบูร(จาก YOUTUBE)คลิบวีดีโออาณาจักรโคตรบูร จัดทำโดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คลิปวีดีโออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ 1 เรื่องเล่าโดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
คลิปวีดีโอตำนานพระธาตุพนม
จากเจ้าพระยา สู่ อาณาจักรศรีโคตรบูร
(ข้อมูลและภาพจาก เว็บไซต์ e-shann.com)


ทีมงานทางอีศานออกเดินทางแสวงหาข้อมูล จากเจ้าพระยา สู่ อาณาจักรศรีโคตรบูร ระว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2557 เก็บภาพเรื่องราวระหว่างทางและปลายทางมาฝาก และขุดคุ้ยเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายการไปครั้งเพื่อนำเสนอในนิตยสารทางอีศานเล่มต่อไปโปรดติดตามอ่าน ระหว่างนั้นชมภาพและเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นบรรณาการจากทีมงานขอรับ


หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางภาคอีสาน แสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคอาณาจักรโคตรบูรหรือศรีโคตรบูร เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11-15 
ระหว่าง พ.ศ.1000-1500 หรือเมื่อพันกว่าปีก่อน


 
โบราณสถานอาณาจักรโคตรบุรที่จังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์


โบราณสถานอาณาจักรโคตรบุรที่จังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์


พระนอนเมืองเสมา สร้างสมัยทวารวดี เมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว


“ธรรมจักร”เมืองเสมา สร้างขึ้นด้วยหินทรายศิลปะยุคทวารวดี(ตอนล่างธรรมจักรสลักลายรูปหัวสิงห์) และภาพพระธาตุศรีโคตรบองฝั่งตรงข้าม               


โบราณสถานสมัยทวารวดี ที่วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัด อ.เมือง จ.สกลนคร


โบราณสถานสมัยทวารวดี ที่วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัด อ.เมือง จ.สกลนคร

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ http://e-shann.com/?p=6583พระธาตุพนมล้มลงอันเนื่องมาจากเกิดแผ่นดินไหว เมื่อปี2518

ที่มาของภาพจาก http://www.nkp2day.com/ และจากหลายๆเว็บ


พระธาตุพนมล่มลงเมื่อปี 2518 เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วประเทศ


แผ่นดินไหวเมื่อปี2518 มีขนาด 5.6 ริกเตอร์ มีศุนย์กลางที่จังหวัดตาก แต่สะเทือนมาถึงจังหวัดนครพนม


ข่าวแผ่นดินไหวครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี2518 สร้างความสะเทือนใจให้พี่น้องไทยทางภาคอีสาน


ภาพเปรียบเทียบพระธาตุพนม ก่อนล่ม ล่มลง เมื่อปี 2518 (สมัย มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี
และสร้างแล้วเสร็จพร้อมสมโภชน์ในปี 2522 (สมัยนายกฯ เกรียงศักดิ์ ชมนันนท์) 

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved