Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
    Home
Home   :   Thai History :    
 

 

 
ออกไปหน้า "ประวัติศาสตร์ไทยหน้าใหม่"
(รวมรวมบทความจากที่ต่างๆ)

  
     สุจิตต์ วงษ์เทศ : เลิกหลอกลวงได้แล้ว ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย
 

ที่มา : มติชนรายวัน
ผู้เขียน : สุจิตต์ วงษ์เทศ
เผยแพร่ 29 ส.ค. 59

 สุจิตต์ วงษ์เทศ

“กรุงสุโขทัย เป็นราชธานีแห่งแรกของไทย”

เป็นหัวใจของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ครอบงำกล่อมเกลาสังคมไทยมานานมาก เกือบ 100 ปี

ความเป็นไทยทุกสิ่งทุกอย่างต้องนับหนึ่งเริ่มต้นย้อนกลับไปหากรุงสุโขทัย หรือยุคสุโขทัย เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้พูดสู่สาธารณะว่า “ประเทศไทยมีมานานกว่า 800 ปี” เป็นคำพูดกว้างๆ ตัวเลขกลมๆ ลึกๆ จะหมายถึงประเทศไทยเริ่มต้นตามประเพณีที่กรุงสุโขทัย

ใครทักท้วงถกเถียงจะถูกปรักปรำทำร้ายป้ายสี ว่าเป็นพวกต่างชาติ ไม่รักชาติ ทำลายชาติ ฯลฯ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยฝีมือกรมศิลปากร ก็ทำขึ้นจากสำนึกว่ากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย

สุโขทัย มรดกโลก ก็ด้วยข้ออ้างอย่างหนึ่งว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย

นักวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีกรมศิลปากร ถือตนและยกตนว่ารอบรู้หลักฐานมากกว่าและดีกว่าใครในไทยและในโลก เมื่อพบว่าแท้จริงแล้ว “สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย” จึงปลดข้อความนี้ออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุโขทัย แล้วไม่เขียนใส่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย (เล่มใหม่)

แต่ไม่แถลงข่าวเป็นทางการ ไม่มีเอกสารวิชาการอธิบายให้รู้ทั่วกันทั้งสังคมไทยและทั้งโลก อย่างนี้ไม่ดี ไม่เหมาะ

ช่วงนี้เป็นกาลเทศะเหมาะสมที่สุด (และเหมาะสมนานหลายสิบปีแล้ว) ที่กรมศิลปากรควรบอกความจริงแก่สังคมว่า “สุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย” และไม่มีอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตถึงแหลมมลายูตามที่เคยเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ถ้าทำนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น ก็เท่ากับหลอกลวงแล้วให้ร้ายสังคมไทยต่อไปอีกให้หลงผิด เข้าใจผิด แล้วขัดแย้งรุนแรงกับเพื่อนบ้านโดยรอบ เหมือนที่เคยเป็นมานานมาก

นอกจากนั้นก็เท่ากับกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม สมคบกันหากำไรจากการโฆษณาหลอกลวงให้คนไปเที่ยวราชธานีแห่งแรกของไทย ทั้งๆ รู้เต็มอกว่าไม่จริง


 


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved