Photoontour.Com  
 
 

Free wallpapers โหลดภาพฟรี ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพในหลวง ภาพพระราชินี ภาพรัชกาลที่ 5
Free e-card ฟรี ภาพสคส. ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารเหนือ ภาพบรมฉายาลักษณ์ ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ

Home
 
Free wallpapers
Page 1 ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพไม้ประดับ ภาพทั่วไป ภาพหมีแพนด้า ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารพื้นเมืองเหนือ
Page 2 ภาพในหลวงในอดีต ภาพฉลองสิราชสมบัติ 60 ปี ภาพในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฏร ภาพในหลวงยังทรงพระเยาว์ ภาพตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
Page 3 ภาพในหลวง ภาพลงนามถวายพระพร ภาพประชาชนที่ศิริราช ภาพในหลวงเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ ภาพพระราชินี
Page 4 ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Page 5 ภาพพระราชินี ภาพสมเด็จพระราชินี ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาพในหลวง ภาพพระพี่นางฯ ภาพพระบรมวงศานุวงศ์
Page 6 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงภูมิพลอดุยเดช ภาพรัชกาลที่ 9 ภาพพระเจ้าอยู่หัว ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
Page 7 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระวงศานุวงค์ทุกพระองค์
Page 8 ภาพในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 , พระราชดำรัสวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ภาพในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 52
 

ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพ ส.ค.ส.2554 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพจากโทรทัศน์

ภาพจากโทรทัศน์
ภาพจากปฏิทินปี 2554 ของ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จก.
ภาพจากปฏิทินปี 2554 ของ ธนาคารไทยพาณืชย์

ภาพรัชกาลที่ 5, ภาพในหลวงรัชกาลที่ 5, ภาพ ร.5, ภาพพระพุทธเจ้าหลวง, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,ภาพกษัตริย์
ประวัติรัชกาลที่ 5

ภาพพระราชินี ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ภาพสมเด็จ Queen sisrikit

ภาพพระราชินี ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ภาพสมเด็จ Queen sisrikit

 
 
ฟรี ภาพ สคส. 2553 จากในหลวง ส.ค.ส.จากในหลวง ,สคส.ในหลวง สคส.พระราชทานจากในหลวง สคส.ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว แด่พี่น้องประชาชนชาวไทย free new year card 2004 from the king,king card, king new year card 2009

for print (698 kb)

ปี 2553 (123 kb)

ปี 2552 ( 145 kb)

free flash animation ภาพในหลวง สำหรับเว็บไซต์ หรือ forward mail , ฟรีสำหรับเว็บมาสเตอร์ , free webmaster tools
แจกฟรีภาพเคลื่อนไหว free animation ฟรีภาพในหลวง ฟรีภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
download type A  (392*360 pixels)  : File zip
download type B   (285*265 pixels)  : File zip
download type C  (285*265 pixels)   : File zip

ภาพในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 , พระราชดำรัสวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ภาพในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย


ภาพในหลวงยังมีอีกมากใน Page อื่นๆ    มีปัญหาขัดข้องแจ้ง admin อีเมล์ photo482@gmail.com
ฟรีชุดอิ่นๆอีกมากมาย Click > Click> Page1 : Page 2  : Page 3 : Page 4 : Page5 : Page 6 : Page 7
ฟรีแบนเนอร์ภาพในหลวง สำหรับคนทำเว็บ คลิก
โหลดภาพในหลวง ภาพอื่นๆ ลงมือถือ ฟรี..คลิก
ต้องการภาพตราสัญญลักษณ์ 80 พรรษา มาี่ที่นี่


 
     photo482@gmail.com  
I Home I Articles I City Tour I Events I Gallery I Royal Photos I Portrait IToday Talk I Photo Service I Free Wallpaper I
I Free e-card I About site I Oubound tour ITip &Technic I Good books I Webboard I